195x293

 

Ik ben Angèle van den Hurk en ik ben een loopbaan- en levenscoach. Elk mens is uniek, gewoon en buiten-gewoon. Vanuit deze gedachte coach ik graag mensen en dat doe ik in persoonlijke één op één gesprekken.

 

‘Buiten-Gewoon Coaching’ is voor mensen die vastgelopen zijn, of dreigen vast te lopen in werk of leven en zich willen bezinnen op de koers die zij in hun (arbeids)leven willen gaan varen. Gewerkt wordt met complete begeleidingstrajecten en daarnaast zijn er ook deelproducten, zoals (loopbaan)koersonderzoek, jobmarketing, stress – en  burn out begeleiding, foto-coaching, workshops etc.

Daarbij gebruik ik een coachtraject dat kan worden aangevuld met eigen creatieve opdrachten. Ik kijk wat iemand nodig heeft: buiten wandelen, tekenen, visualisaties en zet alles in wat kan helpen om tot diepgang te komen. Ook kunnen losse coachgesprekken worden afgesproken.

 

BETEKENIS VOOR DE CLIENTEN

Coachen is een middel om levensvragen en/of loopbaanvragen aan te pakken en andere perspectieven op het leven aan te bieden. Het zelfonderzoek staat hierbij centraal. Mensen hebben zelf vaak al een antwoord op loopbaan- en levensvragen, maar kunnen daar om de een of andere reden niet bij. Het kan richting geven als een ander ze daarbij helpt, zodat de vraag kan worden beantwoord.

Gewerkt wordt vanuit de biografie van de cliënt om zo inzicht te krijgen in de rode draden die in het leven zichtbaar zijn. Ik stimuleer mensen om zelfsturend in het leven te staan en om ze inzicht te laten krijgen in hun handelen en functioneren en contact te maken met waar hun hart naar uitgaat. De koers die daaruit voort vloeit is gebaseerd op herziene keuzes en bewuste besluiten.  

 

coaching8